Menu

Przegląd Chórów

XXIX Przegląd Chórów Południowej Wielkoplski

25.09.2016 roku na hali odbył się XXIX Przegląd Chórów Południowej Wielkoplski był okazją do uczczenia 120-lecia chóru "Lutnia" im. Józefa Szpunta w Pleszewie
Zaśpiewały dla publiczności chóry m. in. z Gorzyc Wielkich, Nowych Skalmierzyc, Pleszewa, Odolanowa, Koźmina, Jarocina, Raszkowa, Kotlina, Żegocina czy Ostrowa Wielkopolskiego.

Krótka historia chóru.

Koło śpiewackie zostało założone 18 października 1896 roku z inicjatywy aptekarza Stanisława Suchockiego i dr Teodora Kubackiego. W 1897 roku Koło przyjęte zostało do Zwiazku Kół Śpiewackich w Poznaniu. W 1907 roku w Pleszewie powstaje drugi chór - Towarzystwo Śpiewu "Lutnia". Rok później dochodzi do połączenia tych dwóch chórów w jeden - Koło Śpiewackie "Lutnia". Chór ten śpiewa i działa do dzisiaj odnosząc duże sukcesy. W repertuarze swoim posiada utwory sakralne, świeckie jak i rozrywkowe.