Basen Pleszew

Switch to desktop

Budowa hali sportowej

Adres inwestycji: Pleszew, ul. Bolesława Krzywoustego 4 (przy ZSP 3)

1 września 2014 r.

Na budowie hali sportowej rozpoczęto pierwsze odbiory budowlane. Zakończono malowanie linii i pól na parkiecie hali – do wykonania pozostał tylko herb Pleszewa Trwa montaż trybun rozsuwanych na poziomie parkietu oraz ostatnich poręczy i elementów sufitów podwieszanych. Do końca tygodnia winny zniknąć wszystkie rusztowania. Zakończono remont szatni przy starej sali gimnastycznej. 

To jest ostatni meldunek z budowy hali sportowej. Następne zdjęcia będą już z uroczystości otwarcia hali. Uroczyste oddanie hali sportowej do użytku zaplanowano na 10 października 2014 r.

Więcej informacji dot. budowy hali sportowej.

25 sierpnia 2014 r.

Ostatni tydzień to głównie prace związane z ułożeniem podłogi sportowej. Podwykonawca – Invest Biuro z Rzeszowa – planuje zakończenie tych prac do 28 sierpnia br. Później zostanie już tylko malowanie linii i innych elementów niezbędnych do prowadzenia rozgrywek. Kończone są prace związane z remontem szatni przy starej sali gimnastycznej. Po zakończeniu tego remontu obiekt będzie dysponował 6 szatniami (w tym 4 w nowej hali). Trwają ostatnie prace malarskie, wykonywana jest zabudowa sufitu podwieszanego. Wykonane zostały prace związane z ułożeniem płytek ceramicznych na schodach. Podłączono centrale wentylacyjne. Zakończono prace związane z ułożeniem kostki brukowej i płytek na chodnikach i parkingach. Pozostały do wykonania prace ziemne i nasadzenia.

Więcej informacji dot. budowy hali sportowej.

14 sierpnia 2014 r.

Obiekt został zamknięty w sensie budowlanym. Z posadzki zniknęły podnośniki i wykonano ostatni element fasady od strony boiska „Orlik”. Wykonano ogrodzenie obiektu oraz większość parkingu i dróg dojazdowych. Podłączono kolejne centrale wentylacyjne. Zakończono w zasadzie prace przy instalacji sanitarnej i elektrycznej.  Na trybunie głównej zamontowano pierwsze balustrady. Wykonano już „przebicie” do szkoły oraz instalacje w szatniach przy „stare” sali gimnastycznej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza energetycznego. Od dnia 18 sierpnia rozpocznie się montaż podłogi sportowej.

 

1 sierpnia 2014 r.

Zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji wg stanu na 31.07.2014 r. wynosi 73,34 %. Firma Invest – Biuro z Rzeszowa, będąca podwykonawcą generalnego wykonawcy, rozpoczęła montaż konstrukcji pod podłogę sportową (zamontowana zostanie podłoga Invest Sport Olimpia). W końcowym etapie jest montaż płyt akustycznych. Wykonano chodniki i większą część parkingu. Rozpoczęto tzw. biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych. Trwają odbiory obwodów elektrycznych. Sport Pleszew sp. z o.o. sfinansuje także remont szatni przy starej, szkolnej  sali gimnastycznej – aktualnie trwają prace przy wykonaniu nowych instalacji. Położone zostaną nowe płytki ceramiczne i zamontowane urządzenia sanitarne.

Więcej informacji dot. budowy hali sportowej.

23 lipca 2014 r.

Na budowie hali sportowej pełna parą trwają prace wykończeniowe – montaż płyt akustycznych, sufitów podwieszanych, prace malarskie, montaż i podłączenie ostatnich central wentylacyjnych.Zakończono prace przy montażu podbitki na suficie oraz układanie płytek ceramicznych na trybunach, zamontowano oświetlenie oraz większość drzwi. Wykonano już ogrodzenie, w końcowym etapie znajdują się prace przy parkingu i drodze dojazdowej do hali.

 

 Więcej informacji dot. budowy hali sportowej.

 

4 lipca 2014 r.

W trakcie kolejnego posiedzenia Rady Budowy wykonawca przekazał raport okresowy z realizacji inwestycji. Wynika z niego, że zaawansowanie finansowania inwestycji wg stanu na 30.06.2014 r. osiągnęło 67,78%. Zaawansowanie techniczne jest o kilka procent wyższe. Na trybunach hali sportowej ułożono już płytki ceramiczne. Na dwóch ścianach hali zamontowano płyty akustyczne. W hali umieszczono już konstrukcje podtrzymujące kosze. Trwają nadal prace przy elewacji z klinkieru oraz malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Wykorzystując przerwę w zajęciach lekcyjnych wykonawca rozpoczął wykonywanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie szkolnym. W decydujący etap wkroczyły także prace drogowe na drogach dojazdowych i parkingach oraz związane z wykonaniem ogrodzenia.

 

Więcej informacji dot. budowy hali sportowej. 

26 czerwca 2014 r.

Zakończono realizację kolejnego fragmentu  elewacji z cegły klinkierowej od strony „Orlika”. Do końca tygodnia winny być zakończone prace związane z montażem podbitki dachu oraz oświetlenia sufitowego. Wykonano pierwsze prace związane z  montażem przęseł  ogrodzenia. Rozpoczęto prace przy układaniu na specjalnym ruszcie płyt akustycznych „odpowiedzialnych za akustykę sali”. 

Na konstrukcji stalowej zamontowano i podłączono kolejne centrale wentylacyjne.

 

11 czerwca 2014 r.

Na specjalnej konstrukcji stalowej zamontowano pierwszą część central wentylacyjnych. Trwa wykonanie elewacji z cegły klinkierowej. Podbitka dachu oraz oświetlenie sufitowe wykonane zostały w ok. 75%. Dokonano odbioru podłączenia instalacji budowanej hali sportowej do istniejącej  kotłowni szkolnej. Wykonano większość prac przy parkingu i rozpoczęto montaż ogrodzenia. Na trybunach trwa układanie płytek ceramicznych na schodach trybuny głównej. Przygotowano ruszt pod montaż płyt akustycznych.

 

2 czerwca 2014 r.

Zakończone zostały prace związane z podłączeniem budowanej hali sportowej do istniejącej kotłowni ZSP nr 3. Wykonano blisko 50% podbitki wraz z ociepleniem sufitu hali sportowej. Na ukończeniu są prace związane z ułożeniem płytek ceramicznych na trybunie głównej. W pomieszczeniach sanitarnych i szatniach brakuje już tylko grzejników. Na budowę dotarły już centrale wentylacyjne, które będą montowane w najbliższym czasie. Wykonana została główna fasada obiektu. Trwają prace drogowe, elektryczne (wykonano już część elementów oświetlenia zewnętrznego), montaż wentylacji oraz elewacji wewnętrznych (m.in. wykonano ruszt pod płyty akustyczne) i zewnętrznych.

Zaawansowanie finansowe budowy na dzień 31.05.2014 r. wynosi 58,26%.

 

27 maja 2014 r.

Gwałtowna ulewa, która przeszła nad Pleszewem w dniu 24 maja 2014 r. nie oszczędziła także budowy hali sportowej przy ZSP nr 3. Przez grad zniszczona została jedna z dopiero co zrobionych elewacji. Zalany został także plac budowy. Na szczęście nie ucierpiała posadzka betonowa, na której montowana będzie podłoga sportowa. Do uprzątnięciu terenu budowy Budopol – Poznań i jego podwykonawcy przystąpili do dalszych prac budowlanych. Rozpoczęto układanie płytek ceramicznych na trybunach oraz montaż podbitki na dachu hali sportowej. Trwają prace drogowe i prace związane z podłączeniem kotłowni do hali sportowej.

Coraz lepiej widoczny jest kształt wieży przy głównym wejściu do hali sportowej. Rozpoczęto także prace przy wykonaniu ogrodzenia.

20 maja 2014 r.

Prace związane z budową hali sportowej przy ZSP nr 3 koncentrują się aktualnie głównie na wykonaniu elewacji – tak zewnętrznej jak i wewnętrznej. Wykonana została posadzka hali sportowej, na której ułożona zostanie podłoga sportowa. Na ukończeniu są prace związane z ułożeniem płytek ceramicznych na posadzkach w holach i szatniach. Trwają prace związane z podłączeniem istniejącej kotłowni do budowanej hali sportowej. Ponadto pracują ekipy drogowe, wentylacyjne, elektryczne i instalatorzy instalacji wodno – kanalizacyjnych.

Wizyta Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W dniu 13 maja 2014 r. z obiektami Sport Pleszew sp. z o.o zapoznał się Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. W obecności włodarzy Miasta i Gminy Pleszew oraz radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafała Żelanowskiego  M. Woźniak odwiedził budowę hali sportowej przy ZSP nr 3 w Pleszewie a następnie Park Wodny „Planty”. Zapoznał się także z budynkiem przeznaczonym na siedzibę Regionalnego Centrum Seniora.

Sport Pleszew sp. z o.o. korzysta ze środków będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego w formie pożyczki w kwocie 6,1 mln zł z programu „Jessica” na budowę hali sportowej. Ponadto sejmik podjął w dniu 28.04.2014 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2014–2015”. Na mocy tej uchwały i promesy z dnia 5.05.2014 r. spółka opracuje wniosek o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie dotacji w kwocie 1.125.000 zł. Środki te umożliwią niższe wykorzystanie kredytu inwestycyjnego na budowę hali sportowej.

Marszałek Woźniak interesował się szczególnie przewidywanym wykorzystaniem hali sportowej po jej uruchomieniu. W Parku Wodnym „Planty” szczególne zainteresowanie wzbudziła realizacja programu „Umiem pływać” oraz funkcjonowanie sekcji pływackiej, która w trakcie wizyty realizowała swoje zajęcia treningowe.

Na zakończenie wizyty w kręgielni PW „Planty” Marszałek Woźniak odpowiadał na pytania dziennikarzy.

24 kwietnia 2014 r.

Po okresie świątecznym Budopol – Poznań i jego podwykonawcy wznowili prace na budowie hali sportowej.

Trwał montaż central wentylacyjnych VTS, które były transportowane na miejsca ich docelowego posadowienia. Dach hali sportowej przykryty został w większej części pierwszą warstwą papy. Trwało ocieplanie budynku z zewnątrz, wykonywanie elewacji zewnętrznej m.in. z cegły klinkierowej. Zamontowano większość okien. Kończono układanie płytek ceramicznych w szatniach i sanitariatach, ułożono pierwsze płytki posadzkowe na holu głównym. Wykonywane są fundamenty pod urządzenia sportowe montowane na podłodze sportowej (np. słupki do siatkówki). Montowano także kolejne elementy fasady przy wejściu głównym do hali.

 

9 kwietnia 2014 r.

W dniu dzisiejszym odbyła się na terenie budowy hali sportowej konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Mariana Adamka, na której przedstawiono aktualny stan realizacji inwestycji.

Wg oceny kierownictwa budowy realizacja zakresu rzeczowego przekroczyła 50%. Ułożono 3/4 płyt OSB na dachu budowanego obiektu. Ponadto wykonywane są sufity podwieszane. Kończy się układanie płytek ceramicznych na ścianach. Ułożono płytki ceramiczne na posadzkach w pierwszych pomieszczeniach w części niskiej obiektu. Rozpoczęto szklenie fasad zewnętrznych. Na zewnątrz obiektu wykonano już część parkingu z kostki brukowej.

 

1 kwietnia 2014 r.

Zaawansowanie finansowania obiektu na koniec I kwartału wynosiło 31,12%, w tym robót budowlanych 43,76%. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wyniosło ok. 45%. Rozpoczęto montaż pierwszej warstwy pokrycia dachu tj. płyt OSB o grubości 22 mm. Zakończono tynkowanie pomieszczeń i wylewanie posadzek w części szatniowej i w holu, montaż świetlików dachowych, montaż większości fasad, roboty sanitarne w przyziemiu, rozprowadzenie kabli elektrycznych, instalacji c.o.(bez grzejników). Aktualnie prace prowadzone są głównie przy wentylacji, układaniu płytek ceramicznych, elewacji,  pokryciu dachu oraz wykonaniu parkingów i dróg wewnętrznych.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. realizacją obiektu zapoznał się Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Tomasz Wiktor.

 

28 marca 2014 r.

Po zakończeniu montażu konstrukcji dachu z drewna klejonego obiekt zaczyna się zbliżać coraz bardziej do kształtu docelowego. Obok dalszych prac dekarskich przy konstrukcji dachu trwają intensywne prace związane z wykonaniem warstwy ocieplającej ze styropianu a ponadto: odbywa się montaż fasad, wykonywane są prace montażowe przy instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej oraz prace drogowe. W szatniach ułożono pierwsze płytki ceramiczne. Trwał ponadto montaż świetlików dachowych.

24 marca 2014 r.

Na budowę hali sportowej dotarły już wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu. W ostatni weekend pracownicy firmy Andrawex, mimo niesprzyjającej pogody w niedzielę, montowali poszczególne dźwigary. Prace montażowe winny zostać zakończone w dniu dzisiejszym.

Zakończono montaż izolacji z wełny mineralnej i papy na dachu niskim. Ponadto kończy się wylewanie posadzek betonowych (po ułożeniu izolacji z folii i styropianu) w części szatniowej, świetlicy i holi głównym. Zamontowane zostały pierwsze elementy instalacji wentylacyjnej oraz rozpoczęto roboty drogowe.

19 marca 2014 r.

W godzinach porannych dotarła na budowę pierwsza partia dźwigarów z drewna klejonego, które będą stanowiły główny element dachu hali sportowej. O ile nie będzie zbyt mocnego wiatru dźwigary o wymiarach 24 m x 1,6 m jeszcze dziś będą montowane przez firmę Andrewex z Piętna – podwykonawcę firmy Budopol – Poznań.

Na budowie kończone jest układanie izolacji z wełny mineralnej i papy na dachu niskim. Ponadto wykonywane jest ocieplenie ze styropianu, montaż instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i sanitarnej oraz posadzki.

7 marca 2014 r.

Dach z blachy trapezowej na części niskiej hali basenowej został założony. Pomieszczenia „pod trybunami” zostały w większości wytynkowane, trawa  w nich aktualnie montaż instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacji. Wykonano ostatni wieniec od strony „Orlika”. Trwa montaż słupów przy wejściu głównym na halę sportową.

 

28 lutego 2014 r.

W trakcie kolejnej Rady Budowy przedstawiciele inwestora, inspektorów nadzoru i generalnego wykonawcy zgodnie stwierdzili, że planowany termin oddania do użytku hali sportowej nie jest zagrożony. Dotychczasowa wartość zafakturowanych robót budowlanych wynosi 19,7% wartości robót ogółem.

 

W dniu 27.02.2014 r. rozpoczęto montaż blachy trapezowej na dachu niskim. Zakończono prace związane z wykonaniem ścianek działowych. Wykonano 30% tynków. Rozpoczęto prace związane z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej pod trybunami.

24 lutego 2014 r.

Największy element stalowy na budowie hali sportowej znalazł swoje docelowe miejsce. Konstrukcja stalowa o długości 33 m i wadze 16,5 t z milimetrową dokładnością została posadowiona na wcześniej przygotowanych elementach mocujących. Dobiegają końca prace murarskie na ostatniej ścianie nośnej (od strony „Orlika”). Wykonywane są ścianki działowe w pomieszczeniach od strony budynku szkoły. Wykonywane są także tynki w pomieszczeniach pod główną trybuną.

Subskrybuj to źródło RSS

© Sport Pleszew 2009-2015

Top Desktop version